Jump to Navigation

Pearl-Indexi

Pearl-Indexi tregonë rezultatet, se sa prej qindra femërave (grave) mbrenda një viti, të cilat praktikoj mardhënje sexuale normale dhe aplikojnë me kujdesë metodat mbrojtëse kundër shtatzënisë në mënyrë të përsosur dhe korrekte, por prapseprap mbesin shtatzënë. Indexi-Pearl-it prej 0.1 gjerë më 3 tregonë sigurinë. Të gjitha metodat e mbrojtjes kundër shtatzanisë nuk mund të arrijnë këtë vlerë.
Parimisht konkludohët, se një metodë aq më e sigurtë do të jetë:
• Nëse partneri i juaj seksual ate sa më mirë e hetonë, vërenë
• Nëse informatat dhe instrukcioni i metodës sa më i mirë të ishin
• praktikimi i metodës sa më i gjatë të ishte
• sa më shumë që të ishin të vetdijshëm që te dy partnerët për mbrojtje.


Main menu 2