Jump to Navigation

Mbipesha përkeqëson astmën

Mbipesha mund të jetë njëri nga faktorët negativ tek astma, madje mund ta maskojë praninë e sëmundjes gjatë ekzaminimit me anë të testeve standarde. Shkencëtarët kanë shpjeguar se funksioni i dobësuar respirator tek astmatikët është i lidhur në mënyrë të drejtpërdrejtë me rritjen e indeksit të peshës trupore. Studimi ka treguar po ashtu se te personat e trashë me astmë, spirometria e zakonshme nuk mund të vërtetojë çrregullimin e funksionit të mushkërive. Përveç kësaj, personat e shëndoshë me astmë kanë rrezik më të madh nga frymëmarrja e vështirësuar.


Main menu 2